Yetenek Sürdürülebilirliği

Manyezit ve manyezit esaslı refrakter sektöründe faaliyet gösteren KÜMAŞ’ta, global bakış açısına sahip liderler ve yenilikçi, sürdürülebilir İnsan Kaynakları Sistemleri ile;

- Çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı artırarak,
- Etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturarak,
- Değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmayı amaçlıyoruz.

İç iletişim ve eğitimler ile çok yönlü yetkinlik ve değişen kuşağın değişen lider tanımına uymayı hedefliyoruz.
Biz, markanın gücünün çalışan ile başladığını biliyoruz.

 

 Markamız Biz Etkinlik Takvimi